22538182_133948410663592_1169339785_n

Hồ Mạnh Tùng

Hồ Mạnh Tùng: nghiên cứu viên

Hồ Mạnh Tùng là nghiên cứu viên trẻ cộng tác với ISR từ ban đầu. Anh Tùng tốt nghiệp đại học ở Nhật Bản năm… và có công bố đầu tay trên tạp chí Scopus cùng đội ngũ ISR năm 2017.