10157411_10201015400865503_1455811233473321611_n

Nguyễn Việt Hà

Nguyễn Việt Hà: nghiên cứu viên

Nguyễn Việt Hà là nghiên cứu viên trẻ cộng tác với ISR từ ban đầu, tốt nghiệp đại học ở Mỹ năm… và có công bố đầu tay trên tạp chí Scopus cùng đội ngũ ISR năm 2017.