1476551_10151796564251616_704272864_n

Phạm Hùng Hiệp

Phạm Hùng Hiệp đang là nghiên cứu sinh năm cuối tại Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Văn hoá Trung Hoa, Đài Loan.

Ông Hiệp đã có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục đại học trong các vai trò như nghiên cứu, giảng dạy, quản trị và tư vấn. Hướng nghiên cứu chính của ông Hiệp bao gồm: giáo dục quốc tế, khuynh hướng thị trường giáo dục đại học, hành vi tiêu dùng xã hội, thông tin và trắc lượng khoa học.

Ông Hiệp đã có 5 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín thuộc danh mục ISI, Scopus, cũng như các chương sách chuyên khảo của Springer, SAGE; và là đồng tác giả của 2 cuốn sách về giáo dục đại học Việt Nam, do  Springer sắp ấn hành (dự kiến: 2018). Ông Hiệp thường xuyên đóng góp trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, như biên tập viên của University World News (Anh); tác giả các đánh giá chuyên môn trên Nhân Dân, Tuổi Trẻ, Tia Sáng, Vietnamnet ….