Quan-Hoang_Vuong

TS. Vương Quân Hoàng

Vương Quân Hoàng nhận bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học tổng hợp Bruxelles (tên chính thức: Université Libre de Bruxellé), Bỉ năm 2004.

Trước khi nhận lời mời về làm việc tại Đại học Thành Tây, TS. Hoàng đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn.

Lĩnh vực nghiên cứu chính TS. Hoàng đã công bố quốc tế bao gồm: kinh tế tài chính, quản trị, khởi nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo, xác suất/thống kê, khoa học dữ liệu, y xã hội…, với hơn 40 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế, phần lớn thuộc danh mục ISI Web of Science, Scopus, PubMed, cũng như các chương sách chuyên khảo thuộc các series uy tín của Praeger, Palgrave Macmillan, Routledge, World Scientific; và 6 sách tham khảo/chuyên khảo xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Trước 2003, TS. Hoàng làm việc tại ING Bank (kỹ sư hệ thống dữ liệu điện tử) và The World Bank/IFC (chuyên viên đầu tư).