TẬP ĐOÀN PHENIKAA ĐƯỢC KHEN TẶNG VỀ THÀNH TÍCH THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC BHXH, BHYT 2017

  • 14/04/2018
  • |
  • Chia sẻ:

Ngày 12/04/2018, Tập đoàn Phenikaa được Giám đốc BHXH TP. Hà Nội tặng giấy khen về thành tích thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT năm 2017.
Trong năm 2017, Phenikaa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Luật BHXH năm 2014, đảm bảo kịp thời quyền lợi đối với người lao động tham gia BHXH theo quy định mới. 


Tập đoàn được GĐ BHXH Thành phố Hà Nội khen tặng

Cụ thể, năm 2017, Phenikaa đã nộp cho cơ quan BHXH Quận Cầu Giấy số tiền hơn 6 tỷ đồng cho BHXH; BHYT; BHTN; BHTNLĐ, BNN và hoàn thành các hồ sơ thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi cho 117 lượt CBCNV với số tiền hơn 354 triệu đồng. Đồng thời, trong năm 2017 Công ty đã hoàn thành rà soát quá trình đóng BHXH của người lao động để bàn giao cho CBCNV, và rà soát mã số BHXH.
Với những thành tích đã đạt được trong năm 2017 tạo tiền đề để Tập đoàn Phenikaa phấn đấu, thực hiện tốt hơn nữa công tác BHXH, BHYT năm 2018 và những năm tiếp theo./.